Våre tjenester

Grave og grunnarbeider

Vi tilbyr alt innen grunnarbeid for bolig, hytte og næringsbygg

 • Graving
 • Drenering
 • Kabelgraving
 • Sprengningsarbeider
 • Wiresaging av fjell
 • Utenomhusarbeider
 • Opparbeidelse av hage

Vi har lang erfaring med opparbeidelse av tomter og arbeider rundt dette.

Bilde av grunnarbeid - Sør Maskin AS Sandefjord - Graveentreprenør

Drenering

Vi utfører alt innen drenering

 • Drenering av yttervegger
 • Isolering av yttervegger
 • Fuktproblemer

Vi bruker kun kvalitetsmateriell fra norske leverandører og har lang erfaring med gode løsninger for å løse fukt og vannproblemer på bolig og utearealer.      

Asfaltering

Vi utfører opparbeidelse av gårdsplasser og veier med masseutskiftning og riktig opparbeidelse av nytt drenerende fundament. Asfaltering i samarbeide med lokale asfaltentreprenører. 

Levering og legging av belegningsstein og kantsteiner til gårdsplasser.

Hage og utearealer

Trenger du hjelp til utarbeidelse av hagen din? Ved å bygge opp hagen din riktig vil du kunne få en ønsket arena for deg som liker å stelle i hagen, eller for deg som ønsker noen pent og lettvint.

Vi kan hjelpe deg med graving, planering og legging av ferdiggress. Vi beplanter, barklegger eller dekorerer skråninger samt opparbeider uteområdet etter ønske og behov.

Bilde av gravearbeid - Sør Maskin AS Sandefjord - Graveentreprenør

Steinmurer og støttemurer

Vi setter opp alle typer stein og støttemurer samt trapper i forskjellige typer stein og betong. 

Steinmur passer godt til innramming av tomt, forstøtningsmurer, grensemur og trapper.

Bilde av gravemaskin - Sør Maskin AS Sandefjord - Graveentreprenør

Vann og avløp

Vi utfører alle tjenester innen vann og avløp.

 • Vann og avløpsanlegg
 • Renseanlegg
 • Pumpestasjoner og trykkavløpssystemer
 • Reparasjon av vannlekkasjer og tette avløpsrør.
Bilde av lastebil - Sør Maskin AS Sandefjord - Graveentreprenør

Transport av fyllmasser

Vi leverer og transporterer pukk, grus, singel, soldet matjord og bark. Trenger du tilkjørt masse eller fjerning av masse?

Det er tjenester vi tilbyr og gjerne hjelper deg med. Vi har egen lastebiler til dette formålet.

Sør Maskin AS

Sør Maskin AS er din totalentreprenør innen gravearbeid, terrengarbeid og grunnarbeid. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud eller en hyggelig befaring.

Kontakt info